Centrum Hecht Logo

Associate Professor

Nicole Muller

Nicole Muller is psychotherapeut, gezinstherapeut, symbooldramatherapeut en MBT-K, MBT-A en MBT-F practitioner, supervisor en opleider, werkzaam bij Centrum Hecht en eigenaar van Centrum Hecht Opleidingen. Zij is supervisor voor MBT Nederland, Anna Freud Londen, NVP, VKJP en de NVRG. Nicole is docent in de ‘MBT-K basiscursus’, de ‘MBT-K en trauma cursus’, de MBT-A-basiscursus’, de ‘MBT-F basiscursus’ en de ‘MBT-F specialistische opleiding’.

gerelateerde cursus

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen (MBT-K) is een model voor het werken met kinderen in de latentieleeftijd (4-12 jaar) en hun ouders. MBT-K is een psychoanalytische integratieve benadering, die psychodynamische principes combineert met bevindingen uit de hechtings- en affectregulatietheorie, systemische gezinstherapie en empirische onderzoeken. MBT-K is transdiagnostisch en geschikt om een ​​reeks problemen aan te pakken, waaronder emotionele- en gedragsproblemen, angst, trauma, depressie en hechtingsproblemen.

:

€ 1,315

MBT-A is een behandelaanpak voor het werken met adolescenten met een breed scala aan interpersoonlijke problemen, emotionele ontregeling, impulsiviteit en zelfbeschadiging. MBT-A combineert individuele wekelijkse sessies voor adolescenten met mentaliseren bevorderende gezinstherapiesessies (MBT-F) en/of MBT-A groepstherapie. De aanpak heeft tot doel het vermogen van adolescenten te vergroten om eigen en andermans gevoelens en gedachten accuraat en in emotioneel uitdagende situaties te kunnen blijven ervaren en weer te geven. MBT-A is wetenschappelijk bewezen effectief bij het verminderen van zelfbeschadiging en depressieve symptomen bij adolescenten (Rossouw & Fonagy 2012).

:

€ 925

MBT-F is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen. Het versterkt het onderlinge vertrouwen en stelt het gezin in staat om (weer) zelf oplossingen voor levensproblemen te vinden (empowerment). MBT-F is een integratieve benadering die psychodynamische principes, systemische theorie, CGT-praktijken en een sociaal ecologisch raamwerk samenbrengt om gezinnen te begrijpen en te ondersteunen. Het is een flexibele en in de tijd beperkte aanpak, te gebruiken in diverse settingen met gezinnen die moeilijkheden ervaren als emotionele- en gedragsproblemen, angst, depressie, relationele problemen en familieconflicten

:

€ 675

MBT-F is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen. Het versterkt het onderlinge vertrouwen en stelt het gezin in staat om (weer) zelf oplossingen voor levensproblemen te vinden (empowerment). MBT-F is een integratieve benadering die psychodynamische principes, systemische theorie, CGT-praktijken en een sociaal ecologisch raamwerk samenbrengt om gezinnen te begrijpen en te ondersteunen. Het is een flexibele en in de tijd beperkte aanpak, te gebruiken in diverse settingen met gezinnen die moeilijkheden ervaren als emotionele- en gedragsproblemen, angst, depressie, relationele problemen en familieconflicten.

:

€ 1,975

MBT-K en Trauma richt zich op kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan relationeel trauma zoals fysieke mishandeling, seksueel misbruik, huiselijk geweld en emotionele verwaarlozing, soms in combinatie met adoptie of plaatsing in een pleeggezin.

:

€ 925