Centrum Hecht Logo

Inspireer jezelf met onze cursussen!

Centrum Hecht Opleidingen biedt een gevarieerd aanbod aan korte en langere cursussen. Wij zijn gespecialiseerd in Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen, jeugd en families. In overleg leveren we ook maatwerk voor specifieke beroepsgroepen, teams en instellingen. Daarnaast bieden we individuele- of groepssupervisie.

Centrum Hecht Opleidingen: specialisten in cursussen over MBT voor kind, jeugd en gezin.

De basis is verbinding en vertrouwen

Aanbod

Ons aanbod bestaat uit een samenhangend pakket aan cursussen en workshops over MBT en hechtingsbevorderende behandelmethodieken. Samen bieden ze een combinatie van gedegen vakinhoudelijke kennis en verdieping op het gebied van zelfkennis en zelfzorg als therapeut. Dit volgt uit ons geloof in de elkaar voortdurend ondersteunende cirkel van kennis en kunde. Aandacht voor en balans in deze beide pijlers is van essentieel belang als je echt wilt werken vanuit een mentaliseren bevorderend therapiekader.

Kennis

Het evenwicht tussen begrijpen en ervaren vind je terug binnen ons algehele aanbod. Accenten kunnen verschillen. Sommige opleidingen zijn meer theoretisch van karakter. Bij andere cursussen ligt het accent op de combinatie van kennis en vaardigheden vergroten zoals in de cursus MBTF voor ouders in conflict waarbij de nadruk ligt op kennisoverdracht.

Kunde

Bij andere cursussen ga je meer ervaringsgericht met jezelf als mens en therapeut aan de slag. Door deze cursussen op je eigen manier te combineren en eventueel aan te vullen met supervisie stippel je een opleidingstraject uit dat past bij jouw vorming als therapeut. Bijvoorbeeld in de cursus Embodied Mentaliseren ga je eerst de lichaamsgerichte oefeningen zelf doen en ervaren, om deze vervolgens toe te kunnen passen in je eigen praktijk.

Ons cursusaanbod

MBT-A is een behandelaanpak voor het werken met adolescenten met een breed scala aan interpersoonlijke problemen, emotionele ontregeling, impulsiviteit en zelfbeschadiging. MBT-A combineert individuele wekelijkse sessies voor adolescenten met mentaliseren bevorderende gezinstherapiesessies (MBT-F) en/of MBT-A groepstherapie. De aanpak heeft tot doel het vermogen van adolescenten te vergroten om eigen en andermans gevoelens en gedachten accuraat en in emotioneel uitdagende situaties te kunnen blijven ervaren en weer te geven. MBT-A is wetenschappelijk bewezen effectief bij het verminderen van zelfbeschadiging en depressieve symptomen bij adolescenten (Rossouw & Fonagy 2012).

Startdatum: n.t.b.

€ 925

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen (MBT-K) is een model voor het werken met kinderen in de latentieleeftijd (4-12 jaar) en hun ouders. MBT-K is een psychoanalytische integratieve benadering, die psychodynamische principes combineert met bevindingen uit de hechtings- en affectregulatietheorie, systemische gezinstherapie en empirische onderzoeken. MBT-K is transdiagnostisch en geschikt om een ​​reeks problemen aan te pakken, waaronder emotionele- en gedragsproblemen, angst, trauma, depressie en hechtingsproblemen.

Startdatum: n.t.b.

€ 1,315

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor families (MBT-F) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen. De schadelijke gevolgen van conflict (scheidingen) op kinderen is uitputtend beschreven. Behandeling in de klinische praktijk is vaak extreem moeilijk. Hulpverleners raken soms zelf verstrikt in conflicten of zien minimale effecten van hun interventies. Een mentaliseren bevorderend therapiekader kan handvatten bieden voor diagnostiek, motivering en behandeling bij situaties als: - chronische conflicten tussen gescheiden ouders over omgang met elkaar, woonsituatie en omgang met de kinderen - een langdurige geschiedenis van voortdurende negatieve processen en beschuldigingen door beide ouders over de kwaliteit van ouderschap of in geval van ouderverstoting - de wens om vroeg in te grijpen ter bescherming van het kind/de kinderen en om de invloed van rechtszaken op de onderlinge relaties te beperken.

Startdatum: Jan 30, 25

€ 675

Reviews