Centrum Hecht Logo

Opleidingen

Centrum Hecht Opleidingen

Centrum Hecht Opleidingen bestaat uit een hecht team van enthousiaste trainers, die al jarenlang samenwerken. Onze krachten zijn gebundeld in een gezamenlijk opleidingscentrum. . Omdat wij geloven in een persoonlijke aanpak waarbij verbinding en vertrouwen de basis vormen.

MBT-A is een behandelaanpak voor het werken met adolescenten met een breed scala aan interpersoonlijke problemen, emotionele ontregeling, impulsiviteit en zelfbeschadiging. MBT-A combineert individuele wekelijkse sessies voor adolescenten met mentaliseren bevorderende gezinstherapiesessies (MBT-F) en/of MBT-A groepstherapie. De aanpak heeft tot doel het vermogen van adolescenten te vergroten om eigen en andermans gevoelens en gedachten accuraat en in emotioneel uitdagende situaties te kunnen blijven ervaren en weer te geven. MBT-A is wetenschappelijk bewezen effectief bij het verminderen van zelfbeschadiging en depressieve symptomen bij adolescenten (Rossouw & Fonagy 2012).

Startdatum: n.t.b.

€ 925

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen (MBT-K) is een model voor het werken met kinderen in de latentieleeftijd (4-12 jaar) en hun ouders. MBT-K is een psychoanalytische integratieve benadering, die psychodynamische principes combineert met bevindingen uit de hechtings- en affectregulatietheorie, systemische gezinstherapie en empirische onderzoeken. MBT-K is transdiagnostisch en geschikt om een ​​reeks problemen aan te pakken, waaronder emotionele- en gedragsproblemen, angst, trauma, depressie en hechtingsproblemen.

Startdatum: n.t.b.

€ 1,315

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor families (MBT-F) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen. De schadelijke gevolgen van conflict (scheidingen) op kinderen is uitputtend beschreven. Behandeling in de klinische praktijk is vaak extreem moeilijk. Hulpverleners raken soms zelf verstrikt in conflicten of zien minimale effecten van hun interventies. Een mentaliseren bevorderend therapiekader kan handvatten bieden voor diagnostiek, motivering en behandeling bij situaties als: - chronische conflicten tussen gescheiden ouders over omgang met elkaar, woonsituatie en omgang met de kinderen - een langdurige geschiedenis van voortdurende negatieve processen en beschuldigingen door beide ouders over de kwaliteit van ouderschap of in geval van ouderverstoting - de wens om vroeg in te grijpen ter bescherming van het kind/de kinderen en om de invloed van rechtszaken op de onderlinge relaties te beperken.

Startdatum: Jan 30, 25

€ 675

MBT-K en Trauma richt zich op kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan relationeel trauma zoals fysieke mishandeling, seksueel misbruik, huiselijk geweld en emotionele verwaarlozing, soms in combinatie met adoptie of plaatsing in een pleeggezin.

Startdatum: n.t.b.

€ 925

MBT-F is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen. Het versterkt het onderlinge vertrouwen en stelt het gezin in staat om (weer) zelf oplossingen voor levensproblemen te vinden (empowerment). MBT-F is een integratieve benadering die psychodynamische principes, systemische theorie, CGT-praktijken en een sociaal ecologisch raamwerk samenbrengt om gezinnen te begrijpen en te ondersteunen. Het is een flexibele en in de tijd beperkte aanpak, te gebruiken in diverse settingen met gezinnen die moeilijkheden ervaren als emotionele- en gedragsproblemen, angst, depressie, relationele problemen en familieconflicten

Startdatum: Apr 03, 25

€ 675

MBT-F is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partnerrelaties. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis ligt in het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander, waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd kunnen voelen. Het versterkt het onderlinge vertrouwen en stelt het gezin in staat om (weer) zelf oplossingen voor levensproblemen te vinden (empowerment). MBT-F is een integratieve benadering die psychodynamische principes, systemische theorie, CGT-praktijken en een sociaal ecologisch raamwerk samenbrengt om gezinnen te begrijpen en te ondersteunen. Het is een flexibele en in de tijd beperkte aanpak, te gebruiken in diverse settingen met gezinnen die moeilijkheden ervaren als emotionele- en gedragsproblemen, angst, depressie, relationele problemen en familieconflicten.

Startdatum: Oct 14, 24

€ 1,975

Relaties met anderen zijn, naast individuele kenmerken en omgevingsfactoren, van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van ieder mens. Infant Mental Health (IMH) biedt vanuit verschillende disciplines, theoretische en methodische richtingen een overkoepelend perspectief op het ontwikkelingsverloop van een kind. Het maakt zichtbaar dat elk familiesysteem en elke situatie uniek is en een steeds wisselende ‘port of entry’ kan hebben. Leren mentaliseren begint direct bij de geboorte en vormt een fundament voor zowel de positieve als negatieve kracht van (gezins-)systemen. Mentaliseren kan echter onder grote druk komen te staan wanneer sprake, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van eigen kwetsbaarheid bij ouders en/of er ontwikkelingsproblemen bestaan bij het jonge kind.

Startdatum: n.t.b.

€ 675

Embodied mentaliseren is present zijn en communiceren zonder woorden. Vooral in de behandelingen van mensen met persoonlijkheidsproblematiek, traumatische gehechtheid en vroegkinderlijke traumatisering is dit een essentieel onderdeel van de therapie. Opgroeiend in onveilige en traumatische relaties hebben zij ervaren dat bescherming, kalmeren, troost en affectie te kort schoot. Luisteren naar lichamelijke signalen, het bekend raken en omgaan met eigen emoties en die van anderen is daardoor verstoord geraakt. Door het toepassen van theorie over vroegkinderlijk trauma in verschillende werkvormen kan een meer compassievolle blik op het eigen zelf ontstaan en kan verwerking en herstel op gang komen. De aanpak kan worden toegepast in groepen, systemen en individuele therapie.

Startdatum: n.t.b.

€ 925

Lichaamsgericht focussen is een proces van innerlijke gewaarwording, dat toegang geeft tot de wijsheid van lichaamservaringen en emoties als bron van het menselijk zijn. Het is een fundamentele vaardigheid van mensen om in contact te komen met hun innerlijk leven en dat te erkennen, te begrijpen en te vertrouwen. Focussen leidt tot het doorbreken van traumablokkades zodat diepgaande verandering mogelijk wordt en het innerlijk proces weer stromen kan. Het kan in therapie worden ingezet bij een groot spectrum aan problematieken en is transdiagnostisch. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat focussen een cruciale onderliggende voorwaarde is om psychotherapeutische behandeling te laten slagen. De grondleggers van Bodily Focused Psychoterapy zijn Eugene Gendlin, psychotherapeut en filosoof, en Ann Weiser Cornell, internationaal focustrainer en taalwetenschapper.

Startdatum: May 14, 25

€ 925

Lichaamsgericht focussen is innerlijk luisteren naar je eigen gewaarwordingen. Je lichaam bewust ervaren: aanwezig zijn bij hoe je nu jezelf en je leven ervaart. In contact komen met deze lichamelijk gevoelde wijze waarop je als persoon een situatie kent en voelt geeft betekenis aan de interactie tussen jou en je omgeving. Beleven is iets gewaarworden, om vervolgens te ontdekken wat dat iets met je doet en wat het voor jou betekent. Het lichaam als zin voelend en betekenis voelend. Focussen leidt tot het doorbreken van (trauma)blokkades zodat diepgaande verandering mogelijk wordt en het innerlijk proces weer stromen kan. In psychotherapie wordt Focusing ingezet bij een groot spectrum aan problematieken en werkt transdiagnostisch. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Focusing een cruciale onderliggende voorwaarde is voor het slagen van psychotherapeutische behandeling. De grondleggers van Bodily Focused Psychoterapy zijn Eugene Gendlin, psychotherapeut en filosoof, en Ann Weiser Cornell, internationaal focustrainer en taalwetenschapper.

Startdatum: Oct 29, 24

€ 925

Nurture and Play is een kortdurende en laagdrempelige interventie, gericht op het ontwikkelen en versterken van een positieve en hechte band tussen ouder(s) en kind. De aanpak is ontwikkeld door de Finse klinisch psycholoog Saara Salo en haar collega’s en is gebaseerd op een combinatie van Theraplay en mentaliseren bevorderende therapie voor families (MBT-F). Door spel te verweven in gezinssessies ontstaat een andere ingang voor nieuwsgierigheid, afstemming, verbinding en onderling begrip. Voor ouders biedt het hier en nu ervaringen in het oefenen met begrenzen, structureren, afstemmen, ondertitelen en het repareren van breuken in het mentaliseren. Er zijn wederkerige activiteiten met een focus op synchroniseren, spiegelen en expliciet mentaliseren. Reflectieve videofeedback met de ouders versterkt het leerproces. Nurture and Play kan worden gegeven aan één ouder-kind-dyade, een gezin of in een groep. De interventie wordt doorgaans uitgevoerd met aanstaande ouders en ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Startdatum: Dec 11, 24

€ 675

Een klinische blik en inschatting onderbouwen vanuit een interview met een helder coderingssysteem maakt de diagnostiek van het mentaliserend vermogen van ouders betrouwbaarder. Het Parent development interview, PDI, is een bewezen effectief interview, gebruikt door zowel mensen in de praktijk als onderzoekers. De vragen uit dit interview zijn bij een grote groep clinici bekend, maar de meerwaarde van het coderingssysteem biedt een grote verdieping op zowel de literatuur, theorie en praktijk.

Startdatum: Sep 18, 24

€ 975

Veelgestelde vragen

Hoe schrijf ik me in voor een cursus?

Dat doe je online. Klik bij de cursus die je wil volgen op de knop aanmelden. Je wordt dan doorgelinkt naar een aanmeldformulier. Je ontvangt een automatische bevestigingsmail als je je aanmelding hebt verzonden en ontvangt een factuur via de mail. Wij checken daarna of je aan de voorwaarden van deelname voldoet. De inschrijving is definitief als je voldoet aan de voorwaarden en je de factuur hebt voldaan. Ongeveer zes weken voor de startdatum van de cursus hoor je of de cursus definitief doorgaat.

Waar kan ik tips of een klacht melden?

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Ik voldoe niet aan de eisen van de doelgroep van de cursus. Kan ik dan toch mee doen?

Wat zijn de algemene voorwaarden van Centrum Hecht Opleidingen?

Kan ik het cursusgeld in termijnen betalen?

Kan ik me na inschrijving nog uitschrijven?

Hoe komen de accreditatiepunten in mijn dossier?

Mijn beroepsvereniging staat niet genoemd bij de aangevraagde accreditatie. Wat kan ik doen?